Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

TON KOOPMAN

Ton Koopman leidt de studie BACH dag op 10 februari 2018

leidt de studie – BACH – dag op 10 februari 2018

Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
10.30 u. – ca. 17.30 u. (v.a. 10 u. koffie)

Deelname actief/passief €25, voor vakstudenten gratis
Opgave (bij actieve deelname het te spelen stuk vermelden):
mailto:ruud@pilon.nl
Er is plaats voor drie (gevorderde) amateurs en drie vakstudenten.

Qua vorm een ‘gewone’ studiedag
Qua inhoud een heel bijzondere
Wees erbij!

NB mogelijk krijgt de dag een ‘thema’ en komen er daarmee speciale wensen voor de te spelen stukken.
Indien zo, dan staat dat uiterlijk vlak voor kerstmis op deze site.

 

Het is ons een enorme eer dit te kunnen aankondigen.
Ton Koopman is immers een van de allergrootste clavecinisten.
Maar ook de man die van zichzelf zegt: ‘Ik ben een leraar, ik kan het niet laten’
Hij draagt de SCGN een warm hart toe. Niet voor niets is hij al vanaf de oprichting beschermheer van onze stichting.

Het is een unieke gelegenheid om deze maestro een dag lang van zo dichtbij mee te maken: hem bevlogen te horen vertellen, graantjes mee te kunnen pikken van zijn immense kennis, zijn inspiratie te voelen en ook om, in de openbare lessen, zijn visie te horen en zijn didactische aanpak mee te maken, en, last but surely not least, om hem te horen.

 

Verslag Scarlatti studiedag 21 oktober 2017

Deze keer stond Domenico Scarlatti (1685 -1757) in de schijnwerpers en lieten zowel Edoardo Valorz als Vaughan Schlepp hun muzikale licht schijnen over de muzikale bijdragen van de uitstekend voorbereide deelnemers.
Locatie was de Doopsgezinde kerk in de Zwolse binnenstad: een klein intiem kerkgebouw uit de 19de eeuw. Er was een prachtig Italiaans klavecimbel van de firma Klop. In de vertrouwde, gemoedelijke sfeer opende Carolien Eijkelboom en trad zoals gebruikelijk op als een soort dagvoorzitter. Lees meer

 
Het Clavecimbelgenootschap

Het Genootschap is ontstaan naar aanleiding van de Haarlemse Clavecimbeldagen, die sinds 1987 eens in de twee jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan contact en samenwerking, vooral tussen clavecimbeldocenten onderling. Zo is in 1993 het Genootschap van Clavecimbel Docenten in Nederland (GCDN) opgericht. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid en werd de naam veranderd in Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)

 

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het clavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten.
Het tracht zijn doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het clavecimbelspel.

Comité van aanbeveling:
Bob van Asperen, Ton Koopman